Банер
Банер
Банер
Брой прегледи на съдържанието : 145639
Home Научни съобщения - стволови клетки и регенеративна медицина Трансформираха ембрионални стволови клетки в герминативни

PostHeaderIcon Трансформираха ембрионални стволови клетки в герминативни

Стволови клетки и регенеративна медицина

В статия на сп. Naturе от месец октомври 2009, учени от Станфордския Университет съобщиха, че са открили начин за трансформиране на човешки ембрионални стволови клетки в примордиални герминативни клетки.

Чрез подтискане или стимулиране функцията на гени, кодиращи специфични за герминативните клетки РНК-свързващи протеини, те са успели да модулират формирането и развитието на тези клетки. Според тях, човешкият ген DAZL функционира по време на оформянето на примордиалните герминативни клетки, докато DAZ и BOULE участват в инициирането на по-късните фази на мейозата и образуването на хаплоидни гамети. Резултатите предполагат нови възможности за in vitro изследвания на герминативните клетки по отношение на безплодието и развитието на редица вродени дефекти и хромозомни нарушения. Проучването на процеса, при който клетките в ранния човешки зародиш узряват до герминативни, бе невъзможно досега, поради ранното му протичане в ембриона – преди втората седмица от развитието (Kehkooi Kee, et al. “Human DAZL, DAZ and BOULE genes modulate primordial germ-cell and haploid gamete formation”. Nature, 2009 Oct 28).