Банер
Банер
Банер
Брой прегледи на съдържанието : 148934
Home Програми Програми 2009

PostHeaderIcon Програми 2009

Сравнителни изследвания върху методи за изолиране, култивиране, диференциация и криоконсервация на хематопоетични стволови клетки от умбиликална кръв.

Проект финансиран чрез МОН от Европейски фонд „Стипендии за млади учени, които подготвят докторантски труд в национална фирмена структура” (МУ-4/07). За първи път в България в рамките на това финансиране се провеждат комплексни изследвания върху ефeктивността на различни методи за обработка и криоконсервация на хемопоетични стволови клетки от кръв от пъпна връв. На базата на получените резултати ще бъде предложен ефективен метод за криоконсервация на стволовите клетки, подходящ за нуждите на клиничната практика в нашата страна.

Ръководител ст.н.с. ІІ ст. П. Тодоров. Базова организация ИБИР-БАН.

 

Криобиологични изследвания на човешки фетални чернодробни клетки

Научен проект финансиран от МОН (Б-1522/05). Основна цел на проекта е да се проучи влиянието на фактори на процеса на нискотемпературната консервация върху човешки фетални чернодробни клетки с оглед оптимизирането на технология за съхранение на тези клетки. Провежда се детайлно проучване на токсичността и криозащитното действие на широка гама от проникващи и непроникващи криопротектори и техни комбинации; влиянието на различни методи на замразяване /програмно замразяване, витрификация/ и режими на деконсервация върху морфологичното и функционалното състояние на клетките и степента на техната диференцираност. На базата на получената информация се предлагат подходящи методики за криоконсервация на човешки фетални чернодробни клетки.

Ръководител ст.н.с. ІІ ст. П. Тодоров. Базова организация ИБИР-БАН.