Банер
Банер
Банер
Брой прегледи на съдържанието : 148925
Home Събития национални ПРЕДСТОИ официално откриване на Новата база 2 на Медицински Център „РепроБиоМед”

PostHeaderIcon ПРЕДСТОИ официално откриване на Новата база 2 на Медицински Център „РепроБиоМед”


Новата база 2 на Медицински Център „РепроБиоМед” се разполага на обща площ от над 850 кв.м. и се намира в гр. София, ж.к. „Овча Купел” (стара част), ул. „Бойчо Огнянов” 28 (срещу посолството на Р Украйна). МЦ „РепроБиоМед”ООД е един от водещите в областта на Асистираните Репродуктивни Технологии в България и в него работят видни български специалисти с богат професионален опит.

През м. Февруари 2010г. новият център беше представен на специалисти от IVF – центрове от София и страната по повод провеждането на теоретичен курс „Лабораторни аспекти на in-vitro оплождането. Клетъчни култури и култивиране на стволови клетки. Клониране„, организиран съвместно от Българска Асоциация по Човешка Репродуктивна Ембриология, Българска Асоциация по Регенеративна Медицина и Институт по Регенеративна Медицина. Фирма Merck Sharp & Dohme – MSD беше външен спонсор на събитието, на което в продължение на два дни обстойно бяха разгледани и представени пред участниците различни нормативни, фундаментални и научно-приложни медикобиологични аспекти на асистираната репродукция в България,  криоконсервацията на стволови клетки, репродуктивни клетки и тъкани, практически проблеми при репродуктивното и терапевтично клониране, използването на добри практики за култивиране и съхранение на човешки клетки.

Новата сграда ще предостави на пациентите повече комфорт и добро обслужване. Клинико-диагностичният и ин-витро сектори са оборудвани с модерна апаратура, като са спазени всички изисквания съгласно стандартите за асистирана репродукция и Европейските директиви.

 

 

Конферентната зала на центъра с капацитет 20 места е напълно оборудвана с най-съвременна аудио - визуална техника и предоставя модерни възможности за провеждане на срещи и дискусии (снимки от архива на БАРМ: д-р Георги Николов, доц. Янчо Тодоров, доц. Росица Конакчиева и др. участници по време на семинара).


Медицински Център „РепроБиоМед” ООД е медицинско заведение за оказване на амбулаторна помощ с модерно оборудвани АГ кабинети, манипулационни, клинична и микробиологична лаборатории, сектор за асистирана репродукция, стерилизационна с напълно затворен цикъл и др. Основен предмет на дейност в него са:

 • диагностика, лечение и профилактика на акушеро-гинекологични заболявания;
 • диагностика и профилактика на онкологични заболявания на женския репродуктивен апарат;
 • семейно планиране;
 • диагностика и лечение на климактериума при жената;
 • хормоно-заместителна терапия (ХЗТ);
 • клинико-лабораторна диагностика на други заболявания.

 

Центърът е известен с тясната си специализация в областта на Асистираните Репродуктивни Технологии (АРТ), включващи богат набор от съвременни техники за диагностика и лечение на безплодието при човека:

 • Хормонална диагностика и лечение;
 • Индукция на овулацията;
 • Контролирана овариална стимулация (COHS) за добив на повече яйцеклетки при ‘ин витро’ оплождане;
 • Яйчникови (фоликулни) пункции под ултразвуков контрол;
 • ‘In vitro’ фертилизация с трансфер на ембриони (IVF-ET);
 • Микроманипулационни техники за оплождане, в частност - интрацитоплазмено инжектиране на сперматозоиди в яйцеклетки (ICSI – IntraCytoplamic Sperm Injection);
 • Получаване на сперматозоиди чрез перкутанна микро-аспирация на епидидима (PESA), микро-хирургична аспирация на епидидима (MESA) или чрез биопсия на тестиса (TЕSЕ), подходящи за ‘ин витро’ оплождане чрез ICSI;
 • Витрификация и компютър-асистирано замразяване и съхранение при свръхниски температури (to = – 196о С) на човешки сперматозоиди, овоцити, ембриони и репродуктивни тъкани;
 • Диагностична и оперативна ендоскопия на органите на малкия таз при жената (в т.ч. микрохирургия на маточните тръби) и др.


МЦ „РепроБиоМед” е сертифициран по ISO 9001:2000 (сертификат  № HU07/2878) за управление на качеството от 04.12.2007г. чрез сертификационна форма  на "СЖС България" ООД, оторизирани от “UKAS” Великобритания; Сертификатът се отнася за медицински дейности е областта на акушерството, гинекологията и асистираните репродуктивни технологии.

През 2009 г. Медицински център „РепроБиоМед” премина успешно акредитационна процедура и със Заповед № РД-01-337/15.05.2009 г. на Министъра на здравеопазването бе определена акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност „много добра” за срок от четири години.

МЦ „РепроБиоМед”ООД има сключен договор с „Фонд за асистирана репродукция” към МЗ.

Допълнителна информация и подробности във връзка с новия център може да се намери на електронните адреси www.reprobiomed.eu и www.reprobiomed.net