Банер
Банер
Банер
Брой прегледи на съдържанието : 141481
Home Статии НОВОСТИ за стволовите клетки и тяхното приложение

PostHeaderIcon НОВОСТИ за стволовите клетки и тяхното приложение

Индуцираните плурипотентни стволови клетки (iPSCs)

все повече изместват ембрионалните стволови клетки (ESCs) като обект за фундаментални изследвания и клинично приложение. Нарастват методичните възможности за репрограмиране на клетки от един клетъчен тип в друг, както и на възрастни стволови клетки (напр. фибробласти) в iPSCs, които успешно могат да се използват в биологични и фармакологични проучвания.

Научете повече …

 

Технологията за Индуцирани плурипотентни стволови клетки (iPSCs)

разкрива възможности за създаването на собствени плурипотентни стволови клетки от соматични клетки. Получените през последните 5 години  iPSCs от различни соматични източници по свойства се доближават изключително до ембрионалните стволови клетки. Усилията са насочени към преодоляване на ограниченията за терапевтично приложение, свързани с вирусната трансфекция на четирите транскрипционни фактори индуциращи плурипотентност...

Вижте мнението на експертите.


Мезенхимните стволови клетки (MSC) са мултипотентни клетки

способни да диференцират при определeни условия до остеобласти, миоцити, хондроцити и адипоцити, както и инсулин-произвеждащи клетки. Механизмите предизвикващи диференциацията на MSC в организма не са ясни и се предполага,че се активират чрез спонтанна клетъчна фузия или под влиянието на фактори съществуващи в околната микросреда.

Научете повече за имунобиологичните свойства на MSC и ролята им в процесите на тъканна регенерация...Интересът към биологията и клиничното приложение на мезенхимните стромални стволови клетки (MSC)

отбелязва драматично нарастване съдейки по броя на изследователските групи с интереси в тази област. Огромният брой съобщения с описание на методи за тяхното изолиране и характеристика свидетелства за съществуващи разногласия при идентидицрането на клетките. С цел да се повиши достоверността и да се синхронизират изследванията с MSC, Международната Асоциация за Клетъчна Терапия публикува становище с набор от стандарти за дефиниране на човешки MSC при използването им за експериментални и пре-клинични изследвания.

Вижте становището на Международната Асоциация за Клетъчна Терапия

 

 

Последна промяна (Понеделник, 26 Септември 2011 16:42)