Банер
Банер
Банер
Брой прегледи на съдържанието : 141481
Home За БАРМ

PostHeaderIcon За БАРМ

(из „Устав на Българската Асоциация по Регенеративна Медицина”)

Българската Асоциация по Регенеративна Медицина е обществено сдружение с нестопанска цел и обединява съвместните усилия и интереси в областта на регенеративната медицина и клетъчната терапия на български учени, специалисти в областта на хуманната и ветеринаррната медицина.

PostHeaderIcon Управителен съвет


Доцент Росица Конакчиева, Доктор по Биология – Председател

Старши научен сътрудник по Физиология и Ендокринология в Българска Академия на Науките, носител на международни грантове и отличия в областта на молекулярната невроендокринология и клетъчната биология, специализирала многократно във Великобритания, Германия и Франция, хоноруван старши преподавател по клетъчна сигнализация в Биологически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”

 

Елена Христова, Магистър по Биология – Секретар

Редовен докторант в областта на криоконсервацията на мезенхимни стволови клетки в Институт по Биология и Имунология на Размножаването - Българска Академия на Науките

 

Пламен Тодоров, Доктор по Биология – Член на УС

Старши научен сътрудник по Криобиология и биотехнология на размножаването в Българска Академия на Науките, носител на международни грантове и отличия в областта на репродуктивната медицина и криобиологията, специализирал неколкократно в Австрия, Италия и Украйна, Старши ембриолог на България (сертифициран от ESHRE)

 

Доктор Георги Николов - Член на УС

Специалист акушер - гинеколог, специализирал многократно в Англия, Дания и Холандия по проблемите на асистираната репродукция и микроманипулацията на човешки гамети. Старши ембриолог на България (сертифициран от ESHRE)

 

Доктор Иван Николов, - Член на УС

Доцент по Онкология, специализирал в Кеймбридж, Англия, по проблеми на общественото здраве и на първичната профилактика на злокачествените образувания. Квалификация по здравен мениджмънт в Университета за Национално и Световно Стопанство, София.

 

PostHeaderIcon Партньори


Медицински Център „РепроБиоМед”

Ин-витро АГ Медицински Център „Димитров”

МБАЛ „Св. София”