Банер
Банер
Банер
Брой прегледи на съдържанието : 141475
Home Нормативни актове

PostHeaderIcon Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки

Български нормативни актове

 

ЗАКОН ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ

 

В сила от 01.01.2004 г.
Обн. ДВ. бр.83 от 19 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.71 от 1 Септември 2006г.

 

 

PostHeaderIcon Commission Directive86

Европейско законодателство


Commission Directive86

 

 

PostHeaderIcon Commission Directive 2006

Европейско законодателство

 

Commission Directive 2006

 

 

 

PostHeaderIcon EU Directive 2004

Европейско законодателство

 

DIRECTIVE 2004/23/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL