Ако се включите в този семинар Вие ще:

  • Научите за най-често срещаните трудности при култивирането на стволови клетки
  • Получите указания за прилагането на добри практики при манипулирането на стволови клетки
  • Ще научите за последните технологии за автоматизиране и стандартизиране на култури от стволови клетки
  • Ще имате възможност да зададете Вашите въпроси

 

Он-лайн семинар