Стволови клетки и регенеративна медицина

Латералната амиотрофична склероза (ЛАС) се предизвиква от прогресираща загуба на двигателни неврони в мозъчната кора и гръбначния мозък.  Независимо от факта, че механизмите на заболяването са добре проучени, в основни линии съвременното лечение се свежда единствено до облекчаване на симптомите. В последните години все повече си пробиват път нови подходи при лечението на невродегенеративните заболявания, най-обещаващи сред които са методите на клетъчната терапия.

В клинични изпитания, резултатите от които са публикувани неотдавна в статията на Deda H, et al. Treatment of amyotrophic lateral sclerosis patients by autologous bone marrow-derived hematopoietic stem cell transplantation: a 1-year follow-up. Cytotherapy. 2009;11(1):18-25, са взели участие 13 пациенти с ЛАС, за лечението на които са използвани хемопоетични стволови клетки от костен мозък. Подбрани са били пациенти с тежка загуба на физическа подвижност. При съхранена хематоенцефална бариера, клетките са били въвеждани в най-горната зона на гръбначния мозък (ниво С1 – С2), най-силно поразена вследствие на болестта. Пациентите са наблюдавани в продължение на една година. За това време състоянието на 9 от тях значително се е подобрило, което е било потвърдено чрез направените електроневромиограми. Състоянието на един пацеинт не се е променило, а трима от тях са починали поради заболяване на бъбреците и инфаркт на миокарда.

Тези резултати от клиничното проучване дават още една надежда за използването на методите на клетъчната терапия като ефективен подход при преодоляването на невродегенеративни заболявания.